Fotokopiranje

Fotokopiranje je proces pravljenja papirnih kopija dokumenata ili drugih grafičkih predstava.

  
   Većina današnjih aparata za fotokopiranje koriste tehnologiju sušenja uz korišćenje toplote i to je standardni postupak fotokopiranja, iako se pored ove tehnike mogu koristiti i druge.