Offset štampa

Offset štampa je vrsta indirekne štampe pri čemus e boja prenosi sa ploče na gumeni plašta, a onda na tabak papira.

 
   Za razliku od digitalne štampe, offset štampa je pogodnija za veće tiraže i komercijalno štampanje. Najčešće se primenjuje u štampanju brošura, kataloga, flajera..
   
Prednosti offset štampe su:
  1. postojan visok kvalitet slike - oštrija i čistija štampana slova
  2. mogućnost korišćenja širokog sprktra štampajućih površina, sem glatkog papira
  3. brza i laka izrada štamparskih ploča
  4. duži životni vek ploča nego kod direknih lito-presa