Sito štampa

Ovo je tehnika štampanja kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu koja je izrađena od svile zategnute na drveni ili aluminijumski ram. 

    Sito štampom se može štampati u više boja i na različitim materijalima i oblicima pa je tako ovaj način štampanja našao široku primenu u mnogim industrijskim granama, a naročito pri štampanju gotovih proizvoda. Posebno je značajna njena primena u tekstilnoj industriji u kojoj se štampaju najrazličitiji tekstilni materijali.