Digitalna štampa

    Digitalna štampapodrazumeva povezanost računara u kojem se obavlja digitalna priprema i štamparske mašine. Može se podeliti u dve kategorije: statička digitalna štampa i dinamička digitalna štampa.

 
    Statička digitalna štampa (computer to press) predstavlja klasičnu ofset štampu. Kod ovih mašina je osvetljivač za formu postavljen na cilindru forme tako da se forma osvetljava i razvija na samoj štamparskoj mašini.
    Dinamička digitalna štampa (computer to print) je ona kod koje se štamparska forma stvara za svaki radni ciklus, najčešće je bezkontaktna štampa. Ova tehnika je bazirana na štampi sa suvim ili vlažnim tonerom pomoću elektrografije.