Facebook promocija

Facebook je danas definitivno vodeća društvena mreža na svetu. U našem regionu je utvrđeno da postoji veći broj korisnika Facebook-a nego interneta. U Americi se 47% populacije izjasnilo da Facebook najviše utiče na njih prilikom kupovine. Facebook-u svakodnevno preko pametnih telefona pristupa oko 1,5 milijardi aktivnih korisnika. 

Sve ove statistike govore u prilog tome koliko je veliki efekat promovisanja na ovoj društvenoj mreži. Facebook omogućava oglašivačima izuzetnu preciznost prilikom targetiranja ciljne grupe, tako da ukoliko se pridržavamo pravila uložen novac u kampanju se sigurno i višestruko vraća. 
 
Facebook promocija podrazumeva dve vrste aktivnosti: oglašavanje i profesionalno vođenje Facebook stranice.
 
Facebook oglašavanje
 
U zavisnosti od cilja koji želite da ostvarite možete izabrati neki od sledećih vidova oglašavanja:
 
   Povećanje broja lajkova Vaše Facebook stranice
 
   Povećanje posećenosti Vašeg sajta
 
   Promocija određenog posta/objave na Facebook stranici
 
   Najava i promocija određenih događaja
 
 
Profesionalno vođenje Facebook stranice
 
Pored oglašavanja ogroman značaj za Vaš nastup na Facebook-u zasigurno ima i posvećeno vođenje Vaše Facebook stranice. Danas se govori da su svi na Facebook-u što i jeste tačno, tako da Vaše preduzeće ili brend jednostavno ovde moraju biti prisutni. Facebook stranica preduzeća jeste vrlo važan kanal interakcije sa klijentima, utiče na obaveštenost o brendu i na razvijanje pozitivnog stava ciljne grupe o Vama. Tako da, ukoliko se sadržajem na stranici upravlja neprofesionalno od nje možete imati više štete nego koristi. Cilj stranice nije ona sama po sebi već da doprinese razvoju poslovanja.
 
 
Ove vrste promocija obavljamo u saradnji sa Vama. Ukoliko imate dodatnih pitanja i želite uz našu pomoć da se predstavite na Facebook-u slobodno nas kontaktirajte.