ONLINE MARKETING

Šta je internet ili online marketing?

 
Internet marketing ili online marketing odnosi se na promovisanje sadržaja pomoću web-a i email-a sa ciljem da se privuku potencijalni kupci roba i/ili usluga. Internet marketing i online promocija se obično koriste u sprezi sa tradicionalnim tipovima promocije kao što su radio, televizija, novine i magazini.
 
Oblasti internet marketinga
 
Internet marketing može (uslovno rečeno) da se podeli na nekoliko većih oblasti, kao što su web marketing, email marketing i marketing društvenih mreža.
 
  1. Web marketing - odnosi se na internet prodavnice (e-commerce), sajtove za saradnički marketing (affiliate marketing), promotivne ili informativne sajtove, online (plaćenu) promociju na internet pretraživačima i organski marketing preko optimzacije pretraživača (SEO).
  2. Email marketing - u isto vreme se odnosi i na promociju i na promotivne napore preko email poruka upućenih kako ka postojećim tako i ka potencijalnim klijentima.
  3. Marketing društvenih mreža - uključuje promociju i marketing (kao što je viralni marketing) koristeći platforme društvenih mreža Facebook, Twitter, You Tube itd.